รถยก หรือ รถ forklift คืออะไร มีประโยชน์ในการทำงานอย่างไร

ในปัจจุบัน ธุรกิจทางด้านการขนส่งและคลังสินค้า มีความก้าวหน้าอย่างมาก อันเนื่องมาจากการเติบโตของระบบการค้า E-Commerce ที่ไร้พรมแดน รวมถึงการย้ายฐานการผลิตของนักลงทุน จีน-ญี่ปุ่น มาที่ไทย ส่งผลให้ภาคธุรกิจเองต้องมีการปรับตัวและนำนวัตกรรม เครื่องมือ ต่างๆ มาช่วยในการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น เช่น การใช้รถโฟล์คลิฟท์ รถแฮนลิฟท์ แทนกำลังคน เป็นต้น Forklift (รถยก) คืออะไร? รถยก หรือ “โฟร์คลิฟท์” หรือ “ฟอร์คลิฟท์” มาจากคำภาษาอังกฤษว่า “FORKLIFT” ซึ่งเป็นการผสมคำ สองคำ คือ “FORK” ที่แปลว่า “ช้อนส้อม” และ คำว่า… Read more