รถยก หรือ รถ forklift คืออะไร มีประโยชน์ในการทำงานอย่างไร

ในปัจจุบัน ธุรกิจทางด้านการขนส่งและคลังสินค้า มีความก้าวหน้าอย่างมาก อันเนื่องมาจากการเติบโตของระบบการค้า E-Commerce ที่ไร้พรมแดน รวมถึงการย้ายฐานการผลิตของนักลงทุน จีน-ญี่ปุ่น มาที่ไทย ส่งผลให้ภาคธุรกิจเองต้องมีการปรับตัวและนำนวัตกรรม เครื่องมือ ต่างๆ มาช่วยในการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น เช่น การใช้รถโฟล์คลิฟท์ รถแฮนลิฟท์ แทนกำลังคน เป็นต้น

Forklift (รถยก) คืออะไร?
รถยก หรือ “โฟร์คลิฟท์” หรือ “ฟอร์คลิฟท์” มาจากคำภาษาอังกฤษว่า “FORKLIFT” ซึ่งเป็นการผสมคำ
สองคำ คือ “FORK” ที่แปลว่า “ช้อนส้อม” และ คำว่า “LIFT” ที่แปลว่า การขึ้นลงในแนวตั้ง รถยก รถโฟล์คลิฟท์ คือ ยานยนต์ขนาดเล็กที่ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในด้านอุตสาหกรรม คลังจัดเก็บสินค้า ทำงานด้วยกลไกระบบไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์ มีงาด้านหน้าเพื่อสอดและยกสินค้าที่มีขนาดใหญ่และหนักเกินกว่ากำลังคนจะยกได้

Forklift (รถยก)
รถยก เป็นรถที่ใช้สำหรับยกและขนย้ายสิ่งของ ในปัจจุบันรถยกถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างหนึ่งที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม และคลังสินค้าเป็นการช่วยลดเวลาการทำงาน ทุ่นแรงยกและการเคลื่อนย้าย ลดการบาดเจ็บจากการยกของหนัก และลดการจ้างมนุษย์ ลักษณะโดยทั่วไปของรถยก จะมีแท่งเหล็กยื่นออกมาจากโครงสร้างหลักของตัวรถเรียกว่า “งา” เพื่อใช้สำหรับวางและยกสิ่งของ เพื่อทำการเคลื่อนย้ายโดยอาศัยกลไกการทำงานในรูปแบบต่างๆ

รถยกแบ่งออกตามประเภทของการขับเคลื่อนได้ 2 ประเภท คือ

1. ENGINE FORKLIFT การขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ โดยต้องใช้น้ำมันหรือแก๊สเป็นเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อน

แบ่งออกตามชนิดเชื้อเพลิงที่ใช้ได้ 3 ประเภท คือ
1.1 DIESEL ENGINE (เครื่องยนต์ดีเซล)
1.2 GASOLINE ENGINE (เครื่องยนต์แก๊สโซลีน)
1.3 L.P.G. ENGINE (เครื่องยนต์แก๊ส L.P.G.)

รถยกที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ สามารถแบ่งตามระบบส่งกำลังได้ 2 ประเภท คือ
– ระบบส่งกำลังด้วยทอร์ค (TOROFLOW TRANSMISSION)
– ระบบส่งกำลังด้วยคลัทซ์ (DIRECT DRIVE)

2. BATTERY FORKLIFT การขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า โดยจะต้องใช้แบตเตอร์รี่เป็นพลังงานในการขับเคลื่อน

รถยกไฟฟ้าสามารถแบ่งตามลักษณะโครงสร้างภายนอกได้เป็น 2 แบบ คือ
– แบบ COUNTER BALANCIT (แบบนั่งขับ)
– แบบ REACH TURCK (แบบยืนขับ)

รถยกประเภทนี้ไม่ได้ใช้เชื้อเพลิงในการขับเคลื่อน จึงประหยัดค่าน้ำมันเชื้อเพลิงไปได้มาก เพราะใช้การชาร์จแบตเตอร์รี่หลังการใช้ในแต่ละวันแทน แต่ตัวรถเองก็มีราคาค่อนข้างสูงกว่ามาก และจำเป็นต้องใช้เวลาในการชาร์จแบตเตอร์รี่นานหลายชั่วโมง

ผู้ที่ขับรถยกจะต้องได้รับการอบรมโฟล์คลิฟท์ก่อนเริ่มงานเพื่อความปลอดภัยและปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องจักรปี 2564 หากใครสนใจอบรมรถยกสามารถดูรายละเอียดที่ อบรมรถยก.com ได้