ความสำคัญของการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

อัคคีภัย หมายถึง ภัยอันตรายอันเกิดจากไฟที่ขาดการควบคุมดูแล ทำให้เกิดการติดต่อลุกลามไปตามบริเวณที่มีเชื้อเพลิงเกิดการลุกไหม้ต่อเนื่อง สภาวะของไฟจะรุนแรงมากขึ้นถ้าการลุกไหม้ที่มีเชื้อเพลิงหนุนเนื่อง หรือมีไอของเชื้อเพลิงถูกขับออกมามากความร้อนแรงก็จะมากยิ่งขึ้น สร้างความสูญเสียให้ทรัพย์สินและชีวิตธรรมชาติของคน เมื่อเกิดอันตรายหรือเกิดอัคคีภัย คือการอพยพหนีไฟ การซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ เป็นอีกกิจกรรมที่ผู้อยู่อาศัยในคอนโดมิเนียม ควรให้ความสำคัญ เพราะการซ้อมดับเพลิงและหนีไฟนั้นจะช่วยให้เราเข้าใจสถานการณ์และสามารถเอาตัวรอดจากการเกิดเพลิงไหม้ได้ในเวลาฉุกเฉินจริงๆ หลายคนอาจคิดว่าแค่วิ่งไปที่ทางหนีไฟเท่านั้นก็เพียงพอ แต่จริงๆแล้วการได้ฝึกซ้อมหนีไฟจากเจ้าหน้าที่ ที่มีประสบการณ์จะได้คำแนะนำที่ถูกต้องและช่วยให้การหนีไฟแบบปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  รวมไปจนถึงการรู้จักปฐมพยาบาลเบื้องต้น ช่วยทำให้เราไม่ตื่นตระหนก นึกออกว่าต้องทำอย่างไรต่อไป โดยการซ้อมหนีไฟจะใช้การสร้างเหตุการณ์สมมุติขึ้น ทำให้ได้รู้ขั้นตอนที่ถูกต้องในการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดเพลิงไหม้จริงๆ เช่น ได้รู้จักตำแหน่งจุดรวมพลที่ปลอดภัย และทำความเข้าใจกับป้ายเตือนภัย ป้ายเส้นทางหนีไฟ ได้รู้จักตำแหน่งบันไดหนีไฟ ช่องทางหนีไฟต่าง ๆ ที่ติดตั้งอยู่ภายในคอนโด เป็นการตรวจสอบเส้นทางหนีไฟที่ถูกต้องไว้ล่วงหน้า ได้รู้จักการใช้งานถังดับเพลิงอย่างถูกวิธี และเป็นการตรวจสอบความพร้อมของระบบความปลอดภัยอุปกรณ์ป้องกัน และดับเพลิงต่างๆในคอนโดที่เราอยู่อาศัย ว่ายังมีประสิทธิภาพใช้การได้ดีอยู่เสมอ ได้เรียนรู้ถึงวิธีการเอาชีวิตรอดเมื่อเกิดเพลิงไหม้… Read more