ห้องประชุมออนไลน์ต้องมีอะไรบ้าง รวม 5 อุปกรณ์สำคัญในการประชุมออนไลน์

วันนี้เราจะมาแนะนำอุปกรณ์ที่ต้องมีหากคุณต้องการประชุมในรูปแบบออนไลน์กันนะครับ การประชุมออนไลน์ในปัจจุบันเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเริ่มเข้ามามีบทบาทอย่างมากในยุคปัจจุบัน ที่มีการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดที่ทำให้การพูดคุยสามารถทำได้อย่างง่ายได้มากขึ้น ผ่านระบบวิดีโอ คอนเฟอร์เรนซ์ ที่จะอยู่ที่ไหนก็สามารถประชุมกันได้  เมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้า อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับห้องประชุมออนไลน์ หรือคอนเฟอเรนซ์ (Conference) ก็มีราคาที่ถูกลงอย่างมาก โปรแกรมก็มีให้ใช้หลากหลาย ไม่เหมือนสมัยก่อนที่โปรแกรมนั้นจะผูกติดมากับตัวอุปกรณ์ อยากประชุมออนไลน์ต้องซื้ออุปกรณ์และต้องซื้อโปรแกรมเฉพาะกับเครื่องนั้น ๆ ซึ่งถ้าไม่ใช่หน่วยงานราชการใหญ่ ๆ หรือบริษัทใหญ่ ๆ จริง ๆ ไม่สามารถลงทุนกับอุปกรณ์พวกนี้ได้เลย วันนี้เราจะมาแนะนำอุปกรณ์สำหรับห้องประชุมออนไลน์กันครับว่ามีอุปกรณ์อะไรที่จะมาอำนวยความสะดวกให้กับเราได้บ้าง มาเริ่มกันเลยครับ    1. เครื่องคอมพิวเตอร์  เป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นอันดับแรกของหน่วยงานหน่วยงานและบริษัทต่าง ๆ สำหรับอุปกรณ์ห้องประชุมออนไลน์ ที่ต้องการความเป็นทางการในการประชุม เพราะเป็นอุปกรณ์ที่ไว้สำหรับลงโปรแกรมสำหรับการประชุมออนไลน์ อย่างเช่น Zoom, Microsoft Team,… Read more

รถยก หรือ รถ forklift คืออะไร มีประโยชน์ในการทำงานอย่างไร

ในปัจจุบัน ธุรกิจทางด้านการขนส่งและคลังสินค้า มีความก้าวหน้าอย่างมาก อันเนื่องมาจากการเติบโตของระบบการค้า E-Commerce ที่ไร้พรมแดน รวมถึงการย้ายฐานการผลิตของนักลงทุน จีน-ญี่ปุ่น มาที่ไทย ส่งผลให้ภาคธุรกิจเองต้องมีการปรับตัวและนำนวัตกรรม เครื่องมือ ต่างๆ มาช่วยในการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น เช่น การใช้รถโฟล์คลิฟท์ รถแฮนลิฟท์ แทนกำลังคน เป็นต้น Forklift (รถยก) คืออะไร? รถยก หรือ “โฟร์คลิฟท์” หรือ “ฟอร์คลิฟท์” มาจากคำภาษาอังกฤษว่า “FORKLIFT” ซึ่งเป็นการผสมคำ สองคำ คือ “FORK” ที่แปลว่า “ช้อนส้อม” และ คำว่า… Read more

ความสำคัญของการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

อัคคีภัย หมายถึง ภัยอันตรายอันเกิดจากไฟที่ขาดการควบคุมดูแล ทำให้เกิดการติดต่อลุกลามไปตามบริเวณที่มีเชื้อเพลิงเกิดการลุกไหม้ต่อเนื่อง สภาวะของไฟจะรุนแรงมากขึ้นถ้าการลุกไหม้ที่มีเชื้อเพลิงหนุนเนื่อง หรือมีไอของเชื้อเพลิงถูกขับออกมามากความร้อนแรงก็จะมากยิ่งขึ้น สร้างความสูญเสียให้ทรัพย์สินและชีวิตธรรมชาติของคน เมื่อเกิดอันตรายหรือเกิดอัคคีภัย คือการอพยพหนีไฟ การซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ เป็นอีกกิจกรรมที่ผู้อยู่อาศัยในคอนโดมิเนียม ควรให้ความสำคัญ เพราะการซ้อมดับเพลิงและหนีไฟนั้นจะช่วยให้เราเข้าใจสถานการณ์และสามารถเอาตัวรอดจากการเกิดเพลิงไหม้ได้ในเวลาฉุกเฉินจริงๆ หลายคนอาจคิดว่าแค่วิ่งไปที่ทางหนีไฟเท่านั้นก็เพียงพอ แต่จริงๆแล้วการได้ฝึกซ้อมหนีไฟจากเจ้าหน้าที่ ที่มีประสบการณ์จะได้คำแนะนำที่ถูกต้องและช่วยให้การหนีไฟแบบปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  รวมไปจนถึงการรู้จักปฐมพยาบาลเบื้องต้น ช่วยทำให้เราไม่ตื่นตระหนก นึกออกว่าต้องทำอย่างไรต่อไป โดยการซ้อมหนีไฟจะใช้การสร้างเหตุการณ์สมมุติขึ้น ทำให้ได้รู้ขั้นตอนที่ถูกต้องในการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดเพลิงไหม้จริงๆ เช่น ได้รู้จักตำแหน่งจุดรวมพลที่ปลอดภัย และทำความเข้าใจกับป้ายเตือนภัย ป้ายเส้นทางหนีไฟ ได้รู้จักตำแหน่งบันไดหนีไฟ ช่องทางหนีไฟต่าง ๆ ที่ติดตั้งอยู่ภายในคอนโด เป็นการตรวจสอบเส้นทางหนีไฟที่ถูกต้องไว้ล่วงหน้า ได้รู้จักการใช้งานถังดับเพลิงอย่างถูกวิธี และเป็นการตรวจสอบความพร้อมของระบบความปลอดภัยอุปกรณ์ป้องกัน และดับเพลิงต่างๆในคอนโดที่เราอยู่อาศัย ว่ายังมีประสิทธิภาพใช้การได้ดีอยู่เสมอ ได้เรียนรู้ถึงวิธีการเอาชีวิตรอดเมื่อเกิดเพลิงไหม้… Read more

จป เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานคือใครมีหน้าที่อะไรบ้าง

จป. ย่อมาจาก เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ในการทำงานครับ บางท่านอาจจะสับสน คิดว่าเป็น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สำหรับ จป. ( เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ) นั้น เป็นตำแหน่งงานในสถานประกอบการซึ่ง กฎหมายบังคับให้ต้องมี ซึ่งรายละเอียดของกฎหมายที่กำหนดไว้ล่าสุด ให้อ่านตามนี้เลยครับ กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานพ.ศ. ๒๕๔๙ จากกฎกระทรวงดังกล่าวจะเห็นได้ว่า มี จป.อยู่หลายระดับ ครับ แต่ที่ทำหน้าที่หลักๆเต็มเวลา ในด้านความปลอดภัย ก็คือ จป.วิชาชีพนั่นเอง ซึ่ง ถ้าดูจากกฎกระทรวงดังกล่าว พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ.… Read more

การตรวจสอบระบบและบํารุงรักษาแจ้งเหตุเพลิงไหม

เกิดเหตุเพลิงไหมเช่น Heat Detector และ Manual Station จะมีการส่งสัญญาณไปที่ตู้ Fire Alarm Control และจะมีไฟแสดงที่ตู้ Annunciator Fire Alarm System ทำให้เราได้รูว่าเกิดเหตุที่บริเวณไหน สามารถตรวจสอบว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นจริงหรือไม่ได้อย่างรวดเร็ว  หากไม่เกิดเหตุจริงก็ให้ทำการ Reset ระบบแต่หากเกิดเหตุเพลิงไหม้ ในจุดที่ได้ร้บสัญญาณแจ้งให้กลับมาอยู่ในสภาวะปกติ การทำงานของระบบหลังจากท่ีอุปกรณ์ Detector จับสัญญาณได้ระบบก็จะมีการหน่วงเวลาเพื่อให้ผู้ใช้งานได้เข้าตรวจสอบโดยปกติแล้วแต่ว่าจะหน่วงเวลาไว้นานเท่าไร เช่น ประมาณ 5 นาที ถึงจะมีสัญญาณ Bell ดังเฉพาะโซนท่ีเกิดเหตุ หรือ ในกรณีที่เกิด เหตุรุ่นแรงและไม่สามารถระงบั เหตุได้ภายในเวลาอีก… Read more